Ryś-Jurek, R. (2010). Struktura produkcji indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w krajach UE-27. Analiza podobieństw w 2007 roku. Wieś I Rolnictwo, (3 (148), 73–87. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/215