Bukraba-Rylska, I. (2010). Obraz wsi w debacie publicznej po roku ’89. Wieś I Rolnictwo, (3 (148), 56-72. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/214