Goraj, L. (2010). Uwarunkowania dla zmian płatności bezpośrednich po 2013 roku. Wieś I Rolnictwo, (3 (148), 26–37. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/212