Niewiadomski, K. (2010). Czynniki różnicujące rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (2 (147), 199–210. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/207