Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A., & Sapa, A. (2010). Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa. Wieś I Rolnictwo, (2 (147), 109–122. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/201