Mularska-Kucharek, M. (2010). Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności. Wieś I Rolnictwo, (2 (147), 65–81. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/198