Forum Inicjatyw Rozwojowych. (2010). Wspólna polityka rolna po 2013 roku. Wieś I Rolnictwo, (2 (147), 9–19. https://doi.org/10.53098/wir.2010.2.147/00