Sioma, S. (2019). Rola instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej w przekształceniach związanych z zalesieniem gruntów o marginalnym znaczeniu dla rolnictwa. Wieś I Rolnictwo, (2 (183), 89–107. https://doi.org/10.53098/wir022019/04