Perepeczko, B. (2010). Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 157–170. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/185