Kłodziński, M. (2010). Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 146–156. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/184