Kłodziński, M. (2010). Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 146–156. https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/09