Bołtromiuk, A. (2010). Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 131–145. https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/08