Gotkiewicz, W. (2010). Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 122–130. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/182