Stanny, M. (2010). Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 93–105. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/180