Habuda, A. (2010). Pozycja prawna gminy wiejskiej w procedurze wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 80–92. https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/04