Florek, M., Lachowski, S., & Sosnowska, S. (2010). Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 48–58. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/177