Nawrocki, T. (2009). Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Wieś I Rolnictwo, (4 (145), 268–276. https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/18