Nawrocki, T. (2009). Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Wieś I Rolnictwo, (4 (145), 268–276. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/174