Ziółkowska, J. (2009). Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną. Wieś I Rolnictwo, (4 (145), 226–245. https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/14