Paszkowski, S. (2009). Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (4 (145), 157–180. https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/10