Wilkin, J. (2009). Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś I Rolnictwo, (4 (145), 9–28. https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/01