Agencja Rynku Rolnego. (2009). Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007–2013. Wieś I Rolnictwo, (3 (144), 163–165. https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/14