Werenowska, A. (2009). Sprawozdanie z konferencji „Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny”. Wieś I Rolnictwo, (3 (144), 153–157. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/154