Czternasty, W. (2009). Recenzja książki Aleksandra Grzelaka „Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku. Próba określenia intensywności i efektywności”. Wieś I Rolnictwo, (3 (144), 147–152. https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/11