Koziolek, A. (2019). Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim. Wieś I Rolnictwo, (1 (182), 105–121. https://doi.org/10.53098/wir012019/06