Jalinik, M. (2009). Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych. Wieś I Rolnictwo, (3 (144), 109–122. https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/07