Majchrzak, A., & Stanisławska, J. (2009). Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości. Wieś I Rolnictwo, (3 (144), 98–108. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/148