Pawłowska-Tyszko, J. (2009). Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim. Wieś I Rolnictwo, (3 (144), 85–97. https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/05