Czyżewski, A. (2009). Recenzja książki Krzysztofa Firleja Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wieś I Rolnictwo, (2 (143), 177–184. https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/11