Żółkiewski, P., Januś, E., Stanek, P., Taszarek, B., & Wołoszyn, E. (2019). Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych. Wieś I Rolnictwo, (1 (182), 87–106. https://doi.org/10.53098/wir012019/05