Komorowska, D. (2009). Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (2 (143), 163–171. https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/09