Komorowska, D. (2009). Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (2 (143), 163–171. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/139