Krzyżowski, Łukasz. (2009). Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz. Wieś I Rolnictwo, (2 (143), 113–133. https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/06