Czykier-Wierzba, D., & Wierzba, P. (2009). Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1988-2008. Wieś I Rolnictwo, (2 (143), 93–112. https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/05