Adamowicz, M. (2009). Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego. Wieś I Rolnictwo, (2 (143), 32–54. https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/02