Redakcja. (2009). Informacja o I Kongresie Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce”, Puławy, 14-15 maja 2009 rok. Wieś I Rolnictwo, (1 (142), 206–207. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/130