Nieć, M., & Szponarowicz, M. (2009). Seminarium Naukowe „Zmiany na rynku pracy”. Wieś I Rolnictwo, (1 (142), 203–205. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/129