Proń-Nowak, N. (2009). Prognozowanie pomyślnej przyszłości dla obszarów wiejskich w globalizującym się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008. Wieś I Rolnictwo, (1 (142), 199–202. https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/14