Bryła, P. (2009). Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych. Wieś I Rolnictwo, (1 (142), 85–99. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/119