Drygas, M., & Zawalińska, K. (2009). Przegląd wyników badań pracowników IRWiR w 2008 roku. Wieś I Rolnictwo, (1 (142), 10–22. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/114