Rosner, A. (2009). Od Wydawcy. WieĊ› I Rolnictwo, (1 (142), 9. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/113