Banecki, J., Nurzyńska, I., & Wiatrak, T. (2008). Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. Wstępna ocena. Wieś I Rolnictwo, (4 (141), 202–216. https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/15