Banecki, J., Nurzyńska, I., & Wiatrak, T. (2008). Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. Wstępna ocena. Wieś I Rolnictwo, (4 (141), 202–216. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/112