Laskowska, E. (2008). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (4 (141), 195–201. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/111