Drygas, M. (2008). Sprawozdanie z konferencji Polityka rolna Stanów Zjednoczonych w świetle FARM BILL 2008 oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 roku. Wieś I Rolnictwo, (4 (141), 180–184. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/109