Pawlak, K., & Poczta, W. (2008). Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim. Wieś I Rolnictwo, (4 (141), 81–102. https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/05