Hardt, Łukasz. (2008). Wspólna polityka rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE. Wieś I Rolnictwo, (4 (141), 47–65. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/100