(1)
Juroszek, L. Recenzja książki Społeczne Aspekty zrównoważonego Rozwoju Wsi W Polsce. Partycypacja Lokalna I Kapitał społeczny, Pod Redakcją Hanny Podedwornej I Pawła Ruszkowskiego. wir 2008, 156-160.