(1)
Ziętara, W.; Mirkowska, Z. Rolnictwo Ekologiczne W Polsce – Uwarunkowania I Kierunki Rozwoju. wir 2024, 69-93.