(1)
Siudek, T.; Gradziuk, P.; Drabarczyk, K. Koncepcja Pomiaru I Oceny zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Na przykładzie powiatów województwa Mazowieckiego. wir 2024, 41-68.