(1)
Miś, T. Rola Lokalnych Instytucji W Absorpcji środków Unijnych Dla Rolnictwa W Opinii rolników południowo-Wschodniej Polski. wir 2008, 130-141.