(1)
Stanny, M. Zróżnicowanie Poziomu Rozwoju Funkcji Gospodarczych obszarów Wiejskich W Polsce – ujęcie Typologiczne. wir 2008, 116-129.