(1)
Mikiewicz, P. Specyfika kapitału społecznego Polskiej Wsi – Preliminaria Teoretyczne I możliwe Obszary Badań W Odniesieniu Do Edukacji. wir 2008, 85-103.