(1)
Błąd, M. Kilka Refleksji O Ideach I działaniach Na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich. wir 2023, 153-170.